RAFINERIJA NAFTE A.D. BEOGRAD
Pancevacki put br. 83
11 210 Beograd, Srbija

Telefon centrala:
+381 11 2711433
+381 11 2711523

Telefax:
+381 11 2711257

Vaše Ime*

Email*

Naslov

Kome Želite da se obratite

Poruka

MENADŽMENT RAFINERIJE NAFTE A.D. BEOGRAD:

Generalni direktor
Žugić Ljiljana, dipl. ekon.
tel. +381 11 271 10 99

Direktor sektora za ljudske resurse i administraciju
Biljana Đorđević, dipl. prav.
tel: +381 11 271 14 28

Direktor proizvodno tehničkog sektora
Mijat Ugrinović, dipl. fiz.-hem.
tel: +381 11 271 22 05

Direktor finansijskog sektora
Zoran Kovačević, dipl. ekon.
tel: +381 11 271 22 05

Direktor laboratorije
Karmila Bošković, dipl. hem.
tel: +381 11 271 13 11

Direktor komercijalnog sektora
Dragan Lazarevic, mast. inž. organiz. nauk.
tel: +381 11 331 71 91

Direktor nabavke, logistike i TOP
Zorica Dimković, dipl. ekon.
tel: +381 69 888 48 48

Direktor razvoja
Mijuško Nedić, dipl. inž. tehnol.
tel: +381 69 888 4799

OSTALI KONTAKTI:

Marketing
+381 11 2711 789

Prodaja
tel: +381 11 2711875
fax:+381 11 2710718

Nabavka
tel: +381 11 2711472
fax:+381 11 2711210

Inženjer zaštite životne sredine
spec. ZŽS Gordana Milićević, dipl. inž. tehnol.
tel.: +381 011 3317 132

Galax shop Beograd,
Pančevački put 83,
+381 11 2711 366
Radno vreme: od 7h do 19h

Galax shop Raška,
Ibarska 2,
+381 036 250035
Radno vreme: od 8h do 16h