RAFINERIJA NAFTE A.D. BEOGRAD
Pancevacki put br. 83
11 210 Beograd, Srbija

Telefon centrala:
+381 11 2711433
+381 11 2711523

Telefax:
+381 11 2711257

Vaše Ime*

Email*

Naslov

Kome Želite da se obratite

Poruka

MENADŽMENT RAFINERIJE NAFTE A.D. BEOGRAD:

Generalni direktor
Žugić Ljiljana, dipl. ekon.
tel. +381 11 271 10 99

Direktor sektora za ljudske resurse i administraciju
Biljana Đorđević, dipl. prav.
tel: +381 11 271 14 28

Direktor proizvodno tehničkog sektora
Mijat Ugrinović, dipl. fiz.-hem.
tel: +381 11 271 22 05

Direktor finansijskog sektora
Zoran Kovačević, dipl. ekon.
tel: +381 11 271 22 05

Direktor laboratorije
Karmila Bošković, dipl. hem.
tel: +381 11 271 13 11

Direktor komercijalnog sektora
Vesna Opsenica, dipl. ekon.
tel: +381 11 331 71 91

Direktor marketinga
Zorica Dimković, dipl. ekon.
tel: +381 69 888 48 48

OSTALI KONTAKTI:

Služba prodaje:
tel: +381 11 2711875
fax:+381 11 2710718

Šef prodaje:
Goran Radičević, dipl. inž. elektr.
tel. +381 11 2711433 lok.134
mob: 069/8884 821

Služba nabavke
tel: +381 11 2711472
fax:+381 11 2711210

Tehnička podrška prodaje:
Upravnik razvoja i primene
Mijuško Nedić, dipl. inž. tehnol.
tel: +381 69 888 4799

Koordinator za nabavku i prodaju
Svetlana Božić, dipl. inž. tehnol.
tel.:+381 11 2711472

Inženjer zaštite životne sredine
spec. ZŽS Gordana Milićević, dipl. inž. tehnol.
tel.: +381 011 3317 132